15 maja 2016, godz. 17.00  – Ingolf Wunder (Austria)

 

Ingolf Wunder (Austria) jest laureatem II nagrody na XVI Międzynarodowym Konkursie im.F. Chopina w Warszawie w 2010 roku. Otrzymał dodatkowo Nagrodę Publiczności i Nagrody Specjalne za najlepsze wykonanie koncertu i poloneza-fantazji.
Urodził się 8 września 1985 roku w Klagenfurcie w Austrii. Pierwsze lekcje muzyki pobierał już w wieku 4 lat, a pierwszy występ muzyczny na skrzypcach odnotował w wieku 8 lat. Mimo, że osiągnął dość wysoki poziom gry na skrzypcach, kiedy miał 14 lat, za namową swojego nauczyciela, zamienił je na fortepian. Zadebiutował w tym samym roku w sali Schuberta w wiedeńskim Konzerthausie. Ewidentny sukces tego debiutu spowodował, że fortepian zastąpił skrzypce już na stałe.
Z pewnością pierwsze wrażenie jakie można odnieść słuchając jego gry, to kontemplacja i wstrzemięźliwość, z jakimi używa swojej wspaniałej techniki oraz zdolność budowania utworu jako „pejzażu rozpościerającego się przed słuchaczem". Znakomite poczucie struktury utworu, które leży u podstawy większości występów Ingolfa Wundera może wiązać się z jego wczesnymi doświadczeniami muzycznymi, kiedy mógł się oddawać bezgranicznie nie tylko swojej miłości do muzyki, ale również nienasyconemu apetytowi do niej. Znakomita pamięć i ciekawość muzyczna czyni go unikalnym wykonawcą, który koncentruje uwagę słuchaczy na swych interpretacjach, nawet jeśli dotyczą utworów nieznanych i trudnych w odbiorze. Jedną z jego najbardziej interesujących cech jest zdolność wyeksponowania niuansów muzycznych z jednoczesnym przeobrażeniem ich w ujednoliconą całość. Ingolf Wunder potrafi doskonale usuwać wszelkie bariery stojące między kompozytorem i słuchaczem.
Prawdziwa kariera pianisty rozpoczęła się kiedy miał 15 lat, a więc w momencie gdy zaczęły się jego intensywne występy solowe i orkiestrowe. Mimo młodego wieku koncertował już w wielu zakątkach świata m.in. wielokrotnie w Austrii, Francji, Niemczech, Chinach, Luksemburgu, Belgii, Portugalii, USA, Włoszech oraz na Cyprze i Węgrzech. Ingolf Wunder wystąpił już w Polsce w Filharmonii Poznańskiej, Śląskiej, Krakowskiej, Podlaskiej, Szczecińskiej, Lubelskiej oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Zaprezentował się również z Orkiestrą Leopoldinum oraz Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „AMADEUS" w Poznaniu z okazji 60-tych urodzin jej założycielki Pani Agnieszki Duczmal. Od 2010 roku jest wyłącznym artystą Deutsche Grammophon, która wydała w czerwcu 2011 roku jego pierwszą płytę z konkursowymi utworami Chopina. Artysta występuje w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata: Wielkiej Sali wiedeńskiego Musikverein, Maryjskim Teatrze w Sankt Petersburgu, Filharmonii Narodowej, głównych salach Japonii, Francji i Niemiec.